Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รายวิชา 200 ชม.
ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น
เครื่องทำความเย็น
เครื่องปรับอากาศ
การพันมอร์เตอร์
ภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวัน
ภาษาจีนเพื่อการสือสาร
เสื้อผ้าสตรี2
เสื้อผ้าสตรี3
เสื้อผ้าสตรี4
การจัดดอกไม
แต่งผมสตรี
ซอยผม
ตัดผมสุภาพบุรุษ
เจียระไนพลอย
การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณ
วาดภาพลายเส้น
นวดแผนไทย
สปาผิวกาย
อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
การผลิตสื่อภาพยนต์ระบบดิจิทัล
 
รายวิชา 60,75.90.150 ชั่วโมง

หมวดธุรกิจการบริการ
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร