Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

วิชาเครื่องปรับอากาศ

หมวดอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน นายหทัยวุธ  แสงบุตร

วศม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) , วษบ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)

ครู ค.ศ.2 (สอนเครื่องปรับอากาศ)

 

 

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

 

 

1. เครื่องปรับอากาศและทำความเย็นเบื้องต้น

2. ความรู้ไฟฟ้าเบื้องต้น

3. ความรู้เกี่ยวกับตู้เย็น, เครื่องปรับอากาศ

4. ฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎการไฟฟ้า

5. การบำรุงรักษา

6. ศึกษาดูงาน

 

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร