Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

วิชาตัดผมชาย

หมวดคหกรรม

อาจารย์ผู้สอน น.ส. อุมาภรณ์ โตอนันต์

วิทยากร

 

ระเภทวิชา   คหกรรม
สาขาวิชา   ตัดผมสุภาพบุรุษ
รหัส 31602
หลักสูตร ซอยผมสุภาพบุรุษ                                     หลักสูตร  200  ชั่วโมง
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
       1. มีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพตัดผมสุภาพบุรุษ และ ซอยผมสุภาพบุรุษ 
       2. มีทักษะในการตัดผมทรงสูง  ทรงกลาง  การกันแต่งรูปทรง ซอยผมแฟชั่นชาย จัดแต่งทรงผม 
  และ เปลี่ยนสีผม 
       3. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพการตัดผมทรงสูง  ทรงกลาง  การใช้มีดโกน  ซอยผมแฟชั่นชาย จัดแต่ง
ทรงผมและ เปลี่ยนสีผม 
       4. สามารถนำความรู้ หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือประกอบอาชีพได้ 
รายชื่อวิชาที่สอน
       รหัสวิชา  31602-01 วิชาซอยผมแฟชั่นสุภาพบุรุษ                  150 ชั่วโมง
       รหัสวิชา  31602-02 วิชาจัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ                   24 ชั่วโมง
       รหัสวิชา  31602-03 วิชาเปลี่ยนสีผมสุภาพบุรุษ                      26 ชั่วโมง

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร