Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

วิชาเสริมสวย

หมวดคหกรรม

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน นางกัญจน์นิกข์ พนิตเจริญสุขยิ่ง

บธ.บ.(การตลาด)

ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน นางนภาพรรณ  ชูนิยม

ศษ.บ.(การศึกษานอกระบบ)

วิทยากรสอนหมู่วิชาธุรกิจและบริการ

 

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

 

1. หลักการของช่างเสริมสวย

2. การสระผม-การนวดศรีษะ

3. การเซทผม-การไดร์ผม

4. การย้อมผม-การยืดผม

5. การออกแบบ-การซอยผม
6. การม้วนโรล
7. การม้วนแกน
8. การม้วยก้นหอย

9. การการถักเปีย

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร