Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

หมวดพาณิชยกรรม

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน นางดุจชญา  มนเพ่งพินิจ

ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) ,   วทบ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ครู ค.ศ. 2 (สอนคอมพิวเตอร์)

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

1.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ Windows XP

2. เริ่้มต้นใช้งาน Windows XP

3.การปรับแต่งหน้าตา Windows XP

4.การจัดการกับไฟล์และโฟลเดอร์

5.การสร้าง User Account

6.การปรับแต่งการทำงานของ Windows XP

7.โปรแกรมช่วยงานใน Windows XP

8.การดูแลรักษาฮาร์ดดิสก์และข้อมูลในฮาร์ดดิสก์

9.การป้องกันภัยจากไวรัสและโปรแกรมอันตรายต่าง ๆ

10.สร้าง  Movie Playe ด้วย Movie Player

11.การใช้้ Windows XP เพิ่มเติม

 

 

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร