Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

วิชาคุกกี้และเค้ก

หมวดคหกรรม

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน นางสาวศุภาศรี ผ่องสว่าง

ค.บ.(คหกรรม)

วิทยากรสอนอาหารและโภชนาการ

 

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

 

1. เค้ก

2. คุกกี้

3. การแต่งหน้าเค้ก

 

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร