Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

วิชาชุดติดกัน

หมวดคหกรรม

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน นางจันทนา  สินธพธนบุตร

ค.ม.(บริหารการศึกษา), คศบ.(คหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย)

ครู ค.ศ. 2 (สอนผ้าและเครื่องแต่งกาย)

 

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

 

1. ความรู้/เข้าใจในการสร้างแบบเสื้อพื้นฐานแบบสมัยนิยม

2. ปฎิบัติการตัดเย็บตามขั้นตอน

3. การสร้างแบบชุดติดกันแบบต่าง ๆ

4. รู้จักการนำวัสดุต่าง ๆ มาใช้ในการตกแต่ง

5. เทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้าชนิดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร