Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

วิชาจัดดอกไม้ใบตองและแกะสลัก

หมวดศิลปกรรม

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน นางสาวเครือมาศ พุทธวงศ์

ศ.ศ.บ.(พัฒนาชุมชน)

วิทยากรสอนหมู่วิชาศิลปประดิษฐ์

 

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

 

ประเภทวิชา คหกรรม
สาขาวิชา   ศิลปะปะดิษฐ์
รหัส 31401
หลักสูตร จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก                           หลักสูตร  200  ชั่วโมง
จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้
       1. มีความรู้ความเข้าใจ หลักการจัดดอกไม้ งานใบตอง งานแกะสลัก ผัก ผลไม้ รม
       2. มีความรู้ความเข้าใจหลักการเลือกใช้วัสดุ - อุปกรณ์
       3. ปฏิบัติงานดอกไม้ ใบตอง แกะสลักผักผลไม้   สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ
       4. สามารถนำความรู้หรือทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวัน หรือการประกอบอาชีพ
รายชื่อวิชาที่สอน
       รหัสวิชา  31401-01  วิชางานจัดดอกไม้                          75  ชั่วโมง
       รหัสวิชา  31401-02 วิชางานใบตอง                            50  ชั่วโมง
       รหัสวิชา  31401-03 วิชางานแกะสลักผักผลไม้                    75  ชั่วโมง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร