Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

วิชาวิเคราะห์/เจียระไนพลอย

หมวดอุตสาหกรรม

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน นายนายสมศักดิ์ กองแก้ว

ปกศ.สูง (ศิลปศึกษา)

ผู้สอนงานวิเคราะห์/เจียระไนพลอย

 

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

 

1. ความรู้และทักษะในการวิเคราะห์พลอย

2. ความรู้และทักษะในการทำรูปเหลี่ยมพลอย

3. ความรู้และทักษะในการขัดเงาพลอย

4.สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

5. มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร