Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

วิชานวดตัวและนวดฝ่าเท้า

หมวดคหกรรม

 

 

 

 

อาจารย์ผู้สอน นางวราภรณ์ หมอยา

ปวส.(บริหารสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)

วิทยากรสอนวิชาการแพทย์

 

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

 

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์

2. การวิเคราะห์-วินิจฉัยอาการปวดเมื่อย

3. หลักการนวดแผนไทยแบบต่าง ๆ นวดกดจุด นวดเส้น

4. ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์การนวดตัว-ฝ่าเท้า

5. กิจนิสัยและมารยาทในการให้บริการที่ดี

6. ความละเอียดรอบคอบในการปฎิบัติ

 

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร