Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

วิชากระโปรงสตรี

หมวดคหกรรม

 

 

นางจันทนา  สินธพธนบุตร นางฐาปนีย์ สมพรมทิพย์ น.ส.รุจิรา   อินณรงค์
ค.ม.(บริหารการศึกษา), คศบ.(คหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย) ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)
ศศม.(คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน), คบ.(วัดผลการศึกษา), ปสว.คหกรรมศาสตร์
ครู ค.ศ. 2 (สอนผ้าและเครื่องแต่งกาย) ครู ค.ศ. 2 (สอนผ้าและเครื่องแต่งกาย) ครูสอนเสริมสวยและอาภรณ์

 

 

หัวข้อวิชาประกอบด้วย

 

 

1. การใช้และการบำรุงรักษาจักร

2. ความรู้/เข้าใจ ตัดเย็บด้วยมือ ทำตะเข็บ ติดซิป

3. รู้จักชนิด/ลักษณะของกระโปรงแบบต่าง ๆ

4. หลักการสร้างแบบกระโปรง

5. ตัดเย็บกระโปรงแบบต่าง ๆ

 

 
ภาพการเรียนการสอน
วิชาการออกแบบเว็บไซต์
รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2554
รอบเช้า 9.00-12.00 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร