โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก) สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

** เปิดรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1/63 รอบเช้า ,บ่าย และค่ำ

    ** ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2563 – 17 พฤษภาคม 2563

    ** ตั้งแต่เวลา 8.00 -16.00 .

 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา 2563 รุ่นที่ 1/63 เช้า, บ่ายและค่ำ คลิก : พร้อมโบรชัวร์ คลิก

ประชาชนที่สนใจสามารถมาสมัครเรียนด้วยตัวเอง หรือสมัครทางเว็ปไซต์ www.bmatraining.ac.th

สถานที่ตั้งโรงเรียน คลิก

ขั้นตอนรับสมัครผ่านสมาร์ทโฟน มีดังนี้ 

https://www.youtube.com/watch?v=gQENQe5yz4w