=>> ประชาสัมพันธ์นักศึกษาและประชาชนทั่วไป สามารถนำถุงผ้ามาปักชื่อได้ที่

 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สำนักพัฒนาสังคม ทั้ง 7 แห่ง <<==