นายสุพรพล  หนูครองสิน ผอ.สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ

พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)

และ เยี่ยมชมการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาต่าง ๆ