ครูและนักศึกษาแผนกตัดผมชายออกหน่วยบริการประชาชน

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 .โรงพยาบาลเลิดสิน