ครูประจำแผนกเสื้อสตรีสาธิตการทำหน้ากากแบบผ้า

เพื่อป้องกันฝุ่นและ COVID-19 ให้กับประชาชนที่สนใจ

.สำนักงานเขตบารัก  วันที่ 9 มีนาคม 2563