กำหนดการรับสมัครและเปิดเรียน

นักศึกษารุ่นที่ 3/2562

       

สมัครเรียน วันที่ 1 พ.ย. – 19 ธ.. 2562

เปิดเรียน วันที่ 20 ธ.ค. 2562 – 31 มี.. 2563

 

หลักฐานใช้ในการสมัครเรียน

·      รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว

    หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

·      บัตรประชาชน

ค่าใช้จ่าย

·      105 บาท สำหรับวิชาทั่วไป

·      305 บาท สำหรับวิชาคอมพิวเตอร์ และไทยสปา

 

 ระเบียบการรับสมัครแต่ละหลักสูตร รุ่นที่ 3/2562 คลิก

สมัครเรียนได้ที่นี่

 

คลิปขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์