ขอความอนุเคราะห์ผู้เข้าชมเว็ปไซต์ทุกท่าน ช่วยตอบแบบประเมินความพึงพอใจบริการเว็ปไซต์โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรักคลิก