บริการนวดเพื่อสุขภาพ

โดยครูและนักศึกษาแผนกวิชา นวดแผนไทย

 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)

.รัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563