สถานที่ตั้ง และแผนที่

สถานที่ตั้ง เลขที่ 99 ถนนศรีเวียง (หลัง สน.ยานนาวา) แขวงสีลม เขตบางรักกรุงเทพฯ10500

              โทรศัพท์   0–2236 – 6929

 เนื้อที่บริเวณโรงเรียน 203 ตารางวา มี 2 อาคาร (4 ชั้น และ 6 ชั้น)

 

แผนที่