Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

รายวิชา 200 ชม.
ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น
เครื่องทำความเย็น
เครื่องปรับอากาศ
การพันมอร์เตอร์
ภาษาอังกฤษใช้ในชีวิตประจำวัน
ภาษาจีนเพื่อการสือสาร
เสื้อผ้าสตรี2
เสื้อผ้าสตรี3
เสื้อผ้าสตรี4
การจัดดอกไม
แต่งผมสตรี
ซอยผม
ตัดผมสุภาพบุรุษ
เจียระไนพลอย
การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณ
วาดภาพลายเส้น
นวดแผนไทย
สปาผิวกาย
อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
การผลิตสื่อภาพยนต์ระบบดิจิทัล
 
รายวิชา 60,75.90.150 ชั่วโมง

 

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ทันสมัย
มุ่งสู่ความ เป็นเลิศด้านอาชีพ
ตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ตลาดแรงงานสอดคล้องกับเศรษฐกิจ
ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม
วิถีไทยนำไปสู่การพัฒนาสังคม

 

 

รับนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2562

รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป รายงานตัวและปฐมนิเทศ
วันที่ 2 กันยายน 2562

ดูรายละเอียด >>

 

 

 

 

 

 

ถวายพระพรชัยมงคล

สารสนเทศ
โรงเรียนฝึกอาชีพกทม. (บางรัก)

ปี 2560

สถิตินักศึกษาจบ
สถิตินักศึกษาสมัครเรียน
หลักสูตรการเรียนการสอน
จำนวนห้องเรียน
รูปภาพห้องเรียน
ครูและผู้ชำนาญทางวิชาชีพ

เผยแพร่งานวิจัย
ศึกษาการปฎิบัติงานวางแผนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ

ปี 2559

กราฟสถิตินักศึกษาจบ
กราฟสถิตินักศึกษาสมัคร
กราฟออกหน่วยบริการ
หลักสูตร
ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
ข้อมูลบุคลากร


ปี 2558

หลักสูตร
บุคคลากร
ห้องเรียน
จำนวนผู้สมัคร
สถิติ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพ
มหานคร (บางรัก)
โทรศัพท์ 02-236-6929
โล่ประกาศเกียรติคุณ สนับสนุนการจัดงาน มหกรรมภูมิปัญญา ฝ่าวิกฤตอุทกภัย ด้วยน้ำใจไทย สู่ทางสายใหม่ด้วย วิถีพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา
ยินดีต้อนรับ
นักศึกษาทุก ๆ ท่าน
หน้าแรก | หลักสูตร | ระเบียบการ | บุคลากร | กิจกรรม | วิชาการและงานวิจัย | ติดต่อเรา | เว็บบอร์ด
ลิขสิทธิ์ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร