หลักสูตรเปิดทำการเรียนการสอนของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก) ปีการศึกษา 2558

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 3

หลักสูตร

รอบ

หลักสูตร

รอบ

หลักสูตร

รอบ

เช้า

บ่าย

ค่ำ

เช้า

บ่าย

ค่ำ

เช้า

บ่าย

ค่ำ

1.ช่างโทรทัศน์

 

 

 

1.ช่างโทรทัศน์

 

 

t

1.ช่างโทรทัศน์

 

 

t

2.เครื่องปรับอากาศ

t

t

 

2.เครื่องปรับอากาศ

t

t

t

2.เครื่องปรับอากาศ

t

 

t

3.การพันมอเตอร์

t

 

 

3.การพันมอเตอร์

 

t

t

3.การพันมอเตอร์

t

 

t

4.อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

 

 

 

4.อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

 

 

t

4.อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

t

t

 

5.ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 

 

 

5.ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 

 

t

5.ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 

 

t

6.ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

t

 

 

6.ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

t

 

 

6.ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

t

 

 

7.เสื้อผ้าสตรี 2

 

t

 

7.เสื้อผ้าสตรี 2

 

 

t

7.เสื้อผ้าสตรี 2

 

 

 

8.เสื้อผ้าสตรี 3

t

 

 

8.เสื้อผ้าสตรี 3

t

 

 

8.เสื้อผ้าสตรี 3

t

t

 

9.เสื้อผ้าสตรี 4

t

t

 

9.เสื้อผ้าสตรี 4

t

t

t

9.เสื้อผ้าสตรี 4

t

t

t

10.ผลิตภัณฑ์งานผ้า

 

 

 

10.ผลิตภัณฑ์งานผ้า

 

t

 

10.ผลิตภัณฑ์งานผ้า

 

 

 

11.ขนมอบ

 

t

 

11.ขนมอบ

 

t

t

11.ขนมอบ

t

 

 

12.อาหารไทย

t

 

 

12.อาหารไทย

t

 

t

12.อาหารไทย

t

 

 

13.จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก

 

t

 

13.จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก

 

t

 

13.จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก

 

t

 

14.ศิลปประดิษฐ์

 

 

 

14.ศิลปประดิษฐ์

 

 

t

14.ศิลปประดิษฐ์

 

 

t

15.แต่งสตรี

 

 

 

15.แต่งสตรี

t

t

 

15.แต่งสตรี

t

t

 

16.ซอยผมสตรี

t

t

 

16.ซอยผมสตรี

 

t

t

16.ซอยผมสตรี

t

 

t

17.ตัดผมสุภาพบุรุษ

t

 

 

17.ตัดผมสุภาพบุรุษ

t

 

 

17.ตัดผมสุภาพบุรุษ

t

 

 

18.ซอยผมสุภาพบุรุษ

 

 

 

18.ซอยผมสุภาพบุรุษ

 

t

 

18.ซอยผมสุภาพบุรุษ

 

t

 

19.การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี

 

t

 

19.การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี

t

t

 

19.การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี

t

t

 

20.การเจียระไนพลอย

t

 

 

20.การเจียระไนพลอย

 

 

t

20.การเจียระไนพลอย

 

 

t

 

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 3

หลักสูตร

รอบ

หลักสูตร

รอบ

หลักสูตร

รอบ

เช้า

บ่าย

ค่ำ

เช้า

บ่าย

ค่ำ

เช้า

บ่าย

ค่ำ

21.การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล

t

t

 

21.การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล

t

t

 

21.การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล

 

 

t

22.การนวดแผนไทย

t

 

 

22.การนวดแผนไทย

t

t

t

22.การนวดแผนไทย

t

 

 

23.ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

 

 

 

23.ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

 

 

t

23.ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

 

 

t