สถิติผู้สมัครหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา

    หลักสูตร

2558

ชาย

หญิง

1.ช่างโทรทัศน์

28

2

2.เครื่องปรับอากาศ

62

1

3.การพันมอเตอร์

53

2

4.อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์

19

29

5.ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

22

40

6.ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

33

59

7.เสื้อผ้าสตรี 2

-

26

8.เสื้อผ้าสตรี 3

-

48

9.เสื้อผ้าสตรี 4

1

96

10.ผลิตภัณฑ์งานผ้า

-

8

11.ขนมอบ

15

89

12.อาหารไทย

25

70

13.จัดดอกไม้ ใบตองและแกะสลัก

1

43

14.ศิลปประดิษฐ์

-

30

15.แต่งสตรี

7

45

16.ซอยผมสตรี

20

74

17.ตัดผมสุภาพบุรุษ

28

17

18.ซอยผมสุภาพบุรุษ

21

9

19.การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี

22

34

20.การเจียระไนพลอย

19

18

21.การผลิตสื่อภาพยนต์ด้วยระบบดิจิทัล

31

49

22.การนวดแผนไทย

9

61

23.ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

24

6

รวม

440

856